Raspberry pi ile wordpress yedeğinin alınması

Raspberry pi ile wordpress yedeğinin alınması

05/02/2022 Kapalı Yazar: Mehmet Recep Türkoğlu

Bu yazımda anlatacağım senaryo şu şekilde. Web sitesi direct admin ile çalışmakta ve yedekler otomatik olarak Softaculous tarafından tar.gz olarak yedeklenmektedir. Benim amacım bu yedekleri otomatik bir şekilde kendi lokalime çekmek idi. Bunun için çok kısa bir bash script yazdım. Scriptimiz şu şekilde.

#!/bin/bash

cd /home/pi/

wget -r –user=ftp_kullanici_adi –password=ftp_sifresi  ftp://ftp.abc.com.tr///softaculous_backups/ >/dev/null 2>&1

Buna mesela abc.sh deyip daha sonra chmod a+x abc.sh olarak yazıp bütün kullanıcılara çalıştırma yetkisi veriyoruz.

Bu işlemin ardından ise root yetkisini alıp ben haftada bir yedeklenmesini istediğim için /etc/cron.weekly nin altına dosyamızı atıyorum. Burada haftada bir kez yedeklenmiş tar.gz uzantılı dosyayı /home/pi altına atacaktır.

Saygılarımı sunarım.