Ubuntu 20.04 LTS Docker Kurulumu

Merhaba

acloudguru.com dan izlediğim videodaki docker kurulum komutlarını not aldım ve burada paylaşıyorum. Sanırım en doğru kurulum yöntemi bu. Syntax hatası varsa hemen bana web@turkoglu.me adresinden bildirin.

sudo apt update -y

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
sudo add-apt-repository  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

sudo usermod ${USER} -aG docker

reboot ya da logout